Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
CÁC MÓN TRỘN
KHỔ QUA DĂM BÔNG
VỊT LỘN UM BẦU
RAU ĐẮNG TRỘN
CÁC MÓN XÀO
CUA
CUA