Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
NGHÊU
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
NGHÊU HẤP SẢ
0đ/kg
0 đ/kg
NGHÊU TÁI CHANH
0đ/kg
0 đ/kg
NGHÊU BÙ TẠC
0đ/kg
0 đ/kg
NGHÊU NƯỚNG SỐT CÀ
0đ/kg
0 đ/kg
SÒ ĐIỆP NƯỚNG SỐT CÀ
0đ/kg
0 đ/kg
HẾN TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
NGHÊU
NGHÊU HẤP SẢ
0đ/kg
0 đ/kg
NGHÊU TÁI CHANH
0đ/kg
0 đ/kg
NGHÊU BÙ TẠC
0đ/kg
0 đ/kg
NGHÊU NƯỚNG SỐT CÀ
0đ/kg
0 đ/kg
SÒ ĐIỆP NƯỚNG SỐT CÀ
0đ/kg
0 đ/kg
HẾN TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg