Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
MỰC
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
GỎI MỰC
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC PHÍT BỘT
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC XÀO HÀNH CÀ
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC UM
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC tươi
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC CHIÊN MẮM
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC KHÔ NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC
GỎI MỰC
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC PHÍT BỘT
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC XÀO HÀNH CÀ
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC UM
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC tươi
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC CHIÊN MẮM
0đ/kg
0 đ/kg
MỰC KHÔ NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg