Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
CÚT
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
CUỐC RÔ TI
0đ/kg
0 đ/kg
CUỐC NƯỚNG LÁ NGHỆ
0đ/kg
0 đ/kg
BỒ CÂU RÔ TI
0đ/kg
0 đ/kg
BỒ CÂU NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÚT
CUỐC RÔ TI
0đ/kg
0 đ/kg
CUỐC NƯỚNG LÁ NGHỆ
0đ/kg
0 đ/kg
BỒ CÂU RÔ TI
0đ/kg
0 đ/kg
BỒ CÂU NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg