Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
CÁC MÓN XÀO
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
KHOAI TÂY CHIÊN
0đ/kg
0 đ/kg
CẢI XÀO THỊT BÒ
0đ/kg
0 đ/kg
RAU MUỐNG XÀO TỎI
0đ/kg
0 đ/kg
MÌ XÀO HẢI SẢN
0đ/kg
0 đ/kg
MÌ XÀO GIÒN
0đ/kg
0 đ/kg
MỒNG TƠI XÀO TỎI
0đ/kg
0 đ/kg
HOA LÝ XÀO BÒ
0đ/kg
0 đ/kg
CÁC MÓN XÀO
KHOAI TÂY CHIÊN
0đ/kg
0 đ/kg
CẢI XÀO THỊT BÒ
0đ/kg
0 đ/kg
RAU MUỐNG XÀO TỎI
0đ/kg
0 đ/kg
MÌ XÀO HẢI SẢN
0đ/kg
0 đ/kg
MÌ XÀO GIÒN
0đ/kg
0 đ/kg
MỒNG TƠI XÀO TỎI
0đ/kg
0 đ/kg
HOA LÝ XÀO BÒ
0đ/kg
0 đ/kg