Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ)
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
GÂN BÒ UM
0đ/kg
0 đ/kg
GÂN BÒ LUỘC
0đ/kg
0 đ/kg
GÂN BÒ XÀO
0đ/kg
0 đ/kg
GÂN BÒ TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
BAO TỬ TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
BAO TỬ HẦM TIÊU
0đ/kg
0 đ/kg
BAO TỬ XÀO NGHỆ
0đ/kg
0 đ/kg
HEO MỌI NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
TAI MUI NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
BA CHỈ NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
HEO RỪNG HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
NAI XÀO LÁ LÓT
0đ/kg
0 đ/kg
CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ)
GÂN BÒ UM
0đ/kg
0 đ/kg
GÂN BÒ LUỘC
0đ/kg
0 đ/kg
GÂN BÒ XÀO
0đ/kg
0 đ/kg
GÂN BÒ TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
BAO TỬ TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
BAO TỬ HẦM TIÊU
0đ/kg
0 đ/kg
BAO TỬ XÀO NGHỆ
0đ/kg
0 đ/kg
HEO MỌI NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
TAI MUI NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
BA CHỈ NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
HEO RỪNG HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
NAI XÀO LÁ LÓT
0đ/kg
0 đ/kg