VUON HOANG
Restaurant
MENU
SET MENU

 

Set 150.000

 

1.  Banana Flower Salad

2.  Stir - Fried Morning Glory With Garlic 

3.  Stir - Fried Squid With Tomato & Onion 

4.  Boiled Pork

5.  Dưa giá + cà pháo + mắm nêm

6.  Fish In Tomato Sauce 

7.  Omelet

8.  Steam Rice

9.  Vegetable Soup With Beef

10. Dessert

11. Cold Towel

Set 200.000

 

1.  "Sua" Salad

2.  Stir - Fried Spinach With Garlic

3.  Fish In Tomato Sauce

4.  Sườn hon

5.  Stir - Fried Chicken With Lemongrass & Chilli 

6.  Sweet & Sour Fish Brorh

7.  Pork Stew

8.  Steam Rice

9.  Dessert

10. Cold Towel

Set 220.000

 

1.  Mixed Salad With Beef & Egg

2.  Stir - Fried Squid With Tomato & Onion

3.  Stir - Fried Green Mustard Leaves With Garlic 

4.  Stir - Fried Prawn With Garlic 

5.  Boiled Pork + dưa giá mắm nêm

6.  Roasted Chicken 

7.  Lam Soup

8.  Mắm dưa cà pháo

9.  Omelet

10. Steam Rice

11. Dessert

12. Cold Towel

Set 240.000

 

1.  White Roses

2.  High Floor

3.  Grilled Squid

4.  Boiled Pork + dưa giá + cà pháo

5.  Fish In Tomato Sauce

6.  Griller Fish

7.  Stir - Fried Morning Glory With Garlic

8.  Vegetable Soup

9.  Shrimp & Pork Stew

10. Steam Rice

11. Fruit

12. Cold Towel

 

 

Set 280.000

 

1.  Banana Flower Salad

2.  Griller Fish

3.  Steamed Crab

4.  Tôm sú nướng

5.  Gà lên mâm

6.  Grilled Squid

7.  Sweet & Sour Fish Brorh

8.  Ngao hấp xả

9.  Stir - Fried Morning Glory With Garlic

10. Steam Rice

11. Fruit

12. Cold Towel

 

Set 300.000

 

1.  Càng cua trộn

2.  Mực tươi hấp

3.  Cá chình suối nướng gia vị

4.  Cua gạch rang me

5.  Tôm rang muối

6.  Gà hấp hành + lòng nấu miến

7.  Sweet & Sour Fish Brorh

8.  Steam Rice

9.  Stir - Fried Morning Glory With Garlic

10. Fruit

11. Cold Towel

 

Set 340.000

 

1.  Sứa trộn

2.  Cua hấp nước dừa

3.  Mực tươi nướng

4.  Cá mú sashimi

5.  Tôm càng xanh nướng

6.  Lẩu gà lá giang

7.  Cá nướng

8.  Steam Rice

9.  Fruit

10. Cold Towel

 

Thực đơn tự chọn

 

1.  Cá chì vôi nướng

2.  Tôm càng xanh

3.  Tôm sú

4.  Gà lên mâm

5.  Lẩu gà lá giang

6.  Cá leo nướng nghệ

7.  Cá mú sống

8.  Cá chình suối

9.  Ghẹ tươi sống

10. Cua gạch không dây

11. Cua thịt không dây

12. Cá đối cồi

13. Cá hanh

14. Cá cu

15. Tôm bạc

 

SET MENU

 

Set 150.000

 

1.  Banana Flower Salad

2.  Stir - Fried Morning Glory With Garlic 

3.  Stir - Fried Squid With Tomato & Onion 

4.  Boiled Pork

5.  Dưa giá + cà pháo + mắm nêm

6.  Fish In Tomato Sauce 

7.  Omelet

8.  Steam Rice

9.  Vegetable Soup With Beef

10. Dessert

11. Cold Towel

Set 200.000

 

1.  "Sua" Salad

2.  Stir - Fried Spinach With Garlic

3.  Fish In Tomato Sauce

4.  Sườn hon

5.  Stir - Fried Chicken With Lemongrass & Chilli 

6.  Sweet & Sour Fish Brorh

7.  Pork Stew

8.  Steam Rice

9.  Dessert

10. Cold Towel

Set 220.000

 

1.  Mixed Salad With Beef & Egg

2.  Stir - Fried Squid With Tomato & Onion

3.  Stir - Fried Green Mustard Leaves With Garlic 

4.  Stir - Fried Prawn With Garlic 

5.  Boiled Pork + dưa giá mắm nêm

6.  Roasted Chicken 

7.  Lam Soup

8.  Mắm dưa cà pháo

9.  Omelet

10. Steam Rice

11. Dessert

12. Cold Towel

Set 240.000

 

1.  White Roses

2.  High Floor

3.  Grilled Squid

4.  Boiled Pork + dưa giá + cà pháo

5.  Fish In Tomato Sauce

6.  Griller Fish

7.  Stir - Fried Morning Glory With Garlic

8.  Vegetable Soup

9.  Shrimp & Pork Stew

10. Steam Rice

11. Fruit

12. Cold Towel

 

 

Set 280.000

 

1.  Banana Flower Salad

2.  Griller Fish

3.  Steamed Crab

4.  Tôm sú nướng

5.  Gà lên mâm

6.  Grilled Squid

7.  Sweet & Sour Fish Brorh

8.  Ngao hấp xả

9.  Stir - Fried Morning Glory With Garlic

10. Steam Rice

11. Fruit

12. Cold Towel

 

Set 300.000

 

1.  Càng cua trộn

2.  Mực tươi hấp

3.  Cá chình suối nướng gia vị

4.  Cua gạch rang me

5.  Tôm rang muối

6.  Gà hấp hành + lòng nấu miến

7.  Sweet & Sour Fish Brorh

8.  Steam Rice

9.  Stir - Fried Morning Glory With Garlic

10. Fruit

11. Cold Towel

 

Set 340.000

 

1.  Sứa trộn

2.  Cua hấp nước dừa

3.  Mực tươi nướng

4.  Cá mú sashimi

5.  Tôm càng xanh nướng

6.  Lẩu gà lá giang

7.  Cá nướng

8.  Steam Rice

9.  Fruit

10. Cold Towel

 

Thực đơn tự chọn

 

1.  Cá chì vôi nướng

2.  Tôm càng xanh

3.  Tôm sú

4.  Gà lên mâm

5.  Lẩu gà lá giang

6.  Cá leo nướng nghệ

7.  Cá mú sống

8.  Cá chình suối

9.  Ghẹ tươi sống

10. Cua gạch không dây

11. Cua thịt không dây

12. Cá đối cồi

13. Cá hanh

14. Cá cu

15. Tôm bạc