Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
LẨU CÁ
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
LẨU CÁ CHÌNH
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ LEO
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ CU
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU HẢI SẢN
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU THẬP CẨM
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ LÓC
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LÓC UM BẦU
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ KÈO LÁ GIANG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ MÚ SỐNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CHÌNH UM CHUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LEO UM CHUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ NHÁM NHÚNG GIẤM
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ KÈO NƯỚNG MUỐI ỚT
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ
LẨU CÁ CHÌNH
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ LEO
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ CU
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU HẢI SẢN
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU THẬP CẨM
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ LÓC
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LÓC UM BẦU
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU CÁ KÈO LÁ GIANG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ MÚ SỐNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CHÌNH UM CHUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LEO UM CHUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ NHÁM NHÚNG GIẤM
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ KÈO NƯỚNG MUỐI ỚT
0đ/kg
0 đ/kg