Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
TÔM
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
TÔM RANG ME
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM BÙ TẠT
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM SỐT TỎI
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM RIÊU MẶN
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM PHÍT BỘT
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM NHÚNG GIẤM
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM RANG MUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM
TÔM RANG ME
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM BÙ TẠT
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM SỐT TỎI
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM RIÊU MẶN
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM PHÍT BỘT
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM NHÚNG GIẤM
0đ/kg
0 đ/kg
TÔM RANG MUỐI
0đ/kg
0 đ/kg