Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
ỐC
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
ỐC BƯƠU UM SẢ
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC BƯƠU XÀO SẢ
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC LUỘC
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC BIỂN XÀO SẢ
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC BƯƠU UM CHUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC BƯƠU NƯỚNG LÁ NGHỆ
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC HƯƠNG
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC GIÁC
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC
ỐC BƯƠU UM SẢ
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC BƯƠU XÀO SẢ
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC LUỘC
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC BIỂN XÀO SẢ
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC BƯƠU UM CHUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC BƯƠU NƯỚNG LÁ NGHỆ
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC HƯƠNG
0đ/kg
0 đ/kg
ỐC GIÁC
0đ/kg
0 đ/kg