Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
GÀ LÊN MÂM
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ CHIÊN MẮM
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ HẤP HÀNH
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ RÔ TI
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ XÀO SẢ ỚT
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ GIẢ CẦY
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU GÀ LÁ GIANG
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ NƯỚNG LÁ CHANH
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ LÊN MÂM
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ CHIÊN MẮM
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ HẤP HÀNH
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ RÔ TI
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ XÀO SẢ ỚT
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ GIẢ CẦY
0đ/kg
0 đ/kg
LẨU GÀ LÁ GIANG
0đ/kg
0 đ/kg
GÀ NƯỚNG LÁ CHANH
0đ/kg
0 đ/kg