Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
CUA
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
CUA HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CUA RANG MUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
CUA RANG ME
0đ/kg
0 đ/kg
CUA
CUA HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CUA RANG MUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
CUA RANG ME
0đ/kg
0 đ/kg