Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
CÁ NƯỚNG
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
CÁ CHÌA VÔI NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ ĐUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CHÌNH NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LEO NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ SƠN NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ BẢ TRẦU NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CĂN NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LÓC NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
Cá leo nướng nghệ
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ NƯỚNG
CÁ CHÌA VÔI NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ ĐUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CHÌNH NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LEO NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ SƠN NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ BẢ TRẦU NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CĂN NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LÓC NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
Cá leo nướng nghệ
0đ/kg
0 đ/kg