Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
CÁC MÓN TRỘN
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
KHỔ QUA DĂM BÔNG
0đ/kg
0 đ/kg
VỊT LỘN UM BẦU
0đ/kg
0 đ/kg
RAU ĐẮNG TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
XÀ LÁCH TRỘN BÒ
0đ/kg
0 đ/kg
XÀ LÁCH TRỘN TÔM THỊT
0đ/kg
0 đ/kg
GỎI CÀNG CUA
0đ/kg
0 đ/kg
GỎI HOA CHUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
GỎI SỨA
0đ/kg
0 đ/kg
CANH CHUA TÔM
0đ/kg
0 đ/kg
CÁC MÓN TRỘN
KHỔ QUA DĂM BÔNG
0đ/kg
0 đ/kg
VỊT LỘN UM BẦU
0đ/kg
0 đ/kg
RAU ĐẮNG TRỘN
0đ/kg
0 đ/kg
XÀ LÁCH TRỘN BÒ
0đ/kg
0 đ/kg
XÀ LÁCH TRỘN TÔM THỊT
0đ/kg
0 đ/kg
GỎI CÀNG CUA
0đ/kg
0 đ/kg
GỎI HOA CHUỐI
0đ/kg
0 đ/kg
GỎI SỨA
0đ/kg
0 đ/kg
CANH CHUA TÔM
0đ/kg
0 đ/kg