Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
CÁ CHẠCH TƯƠI SỐNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LEO NƯỚNG NGHỆ
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CU HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ ĐỐI HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ HỒNG HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ HANH HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ BẢ TRẦU NẤU NGỌT
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CĂN NẤU NGỌT
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ ĐỐI KHO DƯA CẢI
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ KÈ NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ SỐT CÀ
0đ/kg
0 đ/kg
CHẢ CÁ THÁC LÁT
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CHẠCH TƯƠI SỐNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ LEO NƯỚNG NGHỆ
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CU HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ ĐỐI HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ HỒNG HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ HANH HẤP
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ BẢ TRẦU NẤU NGỌT
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ CĂN NẤU NGỌT
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ ĐỐI KHO DƯA CẢI
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ KÈ NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
CÁ SỐT CÀ
0đ/kg
0 đ/kg
CHẢ CÁ THÁC LÁT
0đ/kg
0 đ/kg