Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
:: CÁC MÓN TRỘN :: CÁC MÓN XÀO :: CÁC MÓN THỊT (HEO + BÒ) :: MỰC :: CUA :: TÔM :: ẾCH :: CÚT :: LƯƠN :: VỊT :: NGHÊU :: ỐC :: CÁ :: CƠM :: SÚP :: GÀ :: TÔM SỐNG :: BÒ :: CÁ NƯỚNG :: LẨU CÁ
BÒ LÚC LẮC
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ BÍT TẾT
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ NƯỚNG LÁ LÓT
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ XÀO HÀNH CỦ
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ CUỐN CẢI
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ NHÚNG GIẤM
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ XÀO RAU CẢI
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ TÁI CHANH
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ XÀO SA TẾ
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ NHÚNG SA TẾ
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ LÚC LẮC
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ BÍT TẾT
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ NƯỚNG LÁ LÓT
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ XÀO HÀNH CỦ
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ CUỐN CẢI
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ NHÚNG GIẤM
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ XÀO RAU CẢI
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ TÁI CHANH
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ NƯỚNG
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ XÀO SA TẾ
0đ/kg
0 đ/kg
BÒ NHÚNG SA TẾ
0đ/kg
0 đ/kg