Nhà hàng
VƯỜN HOÀNG
THỰC ĐƠN
GIỚI THIỆU
Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, Nhà Hàng Vườn Hoàng là địa điểm thú vị tổ chức party công ty, hay đơn giản là nơi thưởng thức đặc sản, hải sản tươi sống được đánh bắt từ biển về. Không n...
Món ăn mới của chúng tôi
GIỚI THIỆU
Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, Nhà Hàng Vườn Hoàng là địa điểm thú vị tổ chức party công ty, hay đơn giản là nơi thưởng thức đặc sản, hải sản tươi sống được đánh bắt từ biển về. Không n...
Moùn aên tuyeät nhaát
GÀ LÊN MÂM
...
LẨU THẬP CẨM
LẨU THẬP CẨM
CUA HẤP
CUA Biển không dây
MỰC tươi
......
Cá leo nướng nghệ
......
Tôm tươi sống
......
Món ăn tuyệt nhất
GÀ LÊN MÂM
...
LẨU THẬP CẨM
LẨU THẬP CẨM
CUA HẤP
CUA Biển không dây
MỰC tươi
......
Cá leo nướng nghệ
......
Tôm tươi sống
......
Lieân heä ñaët baøn tröôùc
Gọi cho chúng tôi theo số 0905 687 332 - 0122 507 8279 hoặc đặt theo bảng dưới.
Họ và tên:
Số điện thoại:
-------------------------------------------------------------------------------------        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ liên hệ:
Email:
Chủ đề:
----------------------------------------------------------       -------------------------------------------------------      -------------------------------------------------------------------------
Nội dung:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên hệ đặt bàn trước
Gọi cho chúng tôi theo số 0905 687 332 - 0122 507 8279 hoặc đặt theo bảng dưới.
Họ và tên:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Email:
Chủ đề:
Nội dung: